U Muniaka

4.7 Henryk Miśkiewicz

8.7 Przemek Dyakowski
16/17.7 Andrzej Olejniczak
31.7 Krzesimir Dębski
8.8 Piotr Baron