z18305662Q,I-Konkurs-im–Smietany–Laureaci—od-lewej–Szymo