Polityka Prywatności

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Właścicielem Aplikacji mobilnej Summer Jazz Festival Kraków dostępnej w serwisach „Google Play”, jest Fundacja My Polish Heart, adres siedziby: Karmelicka 52/1, 31-128 Kraków, numer KRS: 0000356489 numer NIP: 6762424345 (dalej jako „Administrator”).
 1. Administrator chcąc zapewnić najwyższe standardy ochrony prywatnościosób korzystających z Aplikacji mobilnej, opracował przedmiotowy zbiór zasad odnoszących się do gromadzenia i wykorzystania informacji na temat Użytkowników.
 1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzana i ochrony danych osobowych Użytkowników przez Administratora, gromadzonych przy wykorzystaniu Aplikacji mobilnej.
 1. Administrator może gromadzić i przetwarzać dane identyfikujące i nieidentyfikujące Użytkownika.
 1. Aplikacja mobilna Summer Jazz Festival Kraków realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu poprzez gromadzenie danych na temat Użytkownika, np. czasu wizyt na stronie, przeglądanej zawartości, odnośników do stron, typ przeglądarki Użytkownika – co pozwoli określić oczekiwania Użytkowników oraz dostosować zawartość, jak też funkcjonalność strony, do tych oczekiwań.
 1. Dane gromadzone przez Fundacja My Polish Heart, mogą być przechowywane przez cały okres prowadzenia przez nią działalności w celu optymalizacji Aplikacji mobilnej Summer Jazz Festival Kraków.
 1. Fundacja My Polish Heart nie będzie ujawniać gromadzonych danych, z zastrzeżeniem przypadków szczególnych, wskazanych w Polityce Prywatności i przepisach prawa. W tym również dane te nie będą ujawniane podmiotom trzecim w celach marketingowych i reklamowych.

INFORMACJE O GROMADZONYCH DANYCH

 1. Administrator może gromadzić dane identyfikujące i nieidentyfikujące Użytkownika.
 1. Zasadniczym celem Administratora w gromadzeniu informacji nieumożliwiających identyfikację Użytkowników, jest chęć lepszego zrozumienia oczekiwań Użytkowników korzystających z Aplikacji mobilnej Summer Jazz Festival Kraków, optymalizacji jej funkcji i zawartości.
 1. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać takie informacje, jak adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, dane dotyczące przeglądarki, Użytkownika oraz identyfikator jego IP. Jednak dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi serwis, a jedynie służą do celów administrowania nim.
 1. Za pomocą instrumentu w postaci „Google Anlytics”, Administrator może gromadzić anonimowe dane na temat Użytkownika, np. czas wizyt na stronie, przeglądane zawartości, odnośniki do stron, typ przeglądarki użytkownika – co pozwoli określić oczekiwania Użytkowników oraz dostosować zawartość, jak też funkcjonalność strony, do tych oczekiwań.UDOSTEPNIENIE DANYCH

 

13.Administrator na podstawie zgromadzonych danych, może opracować statystyki odnoszące się do działań Użytkowników w związku z ich aktywnością w Aplikacji mobilnej.

 1. Ujawnienie danych identyfikujących Użytkownika, może nastąpić także: w związku z wezwaniem sądu albo innego organu państwowego bądź instytucji, jeżeli obowiązek ujawnienia danych będzie przewidziany prawem. Poza przypadkami przewidzianymi w Polityce prywatności i przepisach obowiązującego prawa, Administrator nie udostępni, ani nie przekaże w żaden inny  sposób, bez wyraźnej zgody Użytkownika, jakichkolwiek danych, które umożliwiałyby jego identyfikację.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Polityka Prywatności dotyczy jedynie Administratora, który nie ponosi odpowiedzialności za Polityki prywatności innych podmiotów, do których

odsłania mogą pojawiają się w Aplikacji mobilnej.

 1. Wszelkie wątpliwości i żądania dotyczące Polityki Prywatności, dostępu do danych Użytkownika, w tym ich usunięcia i zmiany, będzie można zgłaszać Administratorowi, poprzez nawiązania kontaktu przy wykorzystaniu zawartych tam adresów, numerów telefonu wskazanych w Aplikacji mobilnej itp.