Marsalis_Elling_letni_festiwal_jazzowy_krakow_Palma-Kolansky

Branford Marsalis i Kurt Elling